ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
หิรัญญิการ์
 
หิรัญญิการ์
ชื่ออื่นๆ: เถาตุ้มยำช้าง (เหนือ)
ชื่อสามัญ: Herald trumpet
ชื่อวิทยาศาสตร์: Beaumontia grandiflora Wall.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กัมพูชา ไทย มาเลเซีย ลาว เวียดนาม
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ ชอบอยู่กลางแจ้ง
ฤดูการออกดอก: ออกดอกในช่วงเดือน ธ.ค. - เม.ย.
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเช้า
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมฯ ยังไม่พบการติดเมล็ด
การตอนกิ่ง ต้องใช้ฮอร์โมนในการเร่งการออกราก เวลาที่ใช้ประมาณ 2 เดือน ดังนั้นถุงที่ใช้ทำตุ้มตอนควรเป็นถุงที่หนากว่าปกติ
ปักชำ อยู่ในระหว่างการทดลอง ได้ผลอย่างไรจะรีบกลับมาเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับ
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่สามารถปลูกเพื่อประดับเป็นซุ้มกลางแจ้งได้ดี
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีใบขนาดใหญ่และหนา มีน้ำหนักมาก ใน 1 ปีแรกควรมีการปักไม้เพื่อกันต้นโยก
มีความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตในระดับปานกลาง
เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนัก ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชื้อพันธุ์ไม้ชนิดนี้ในจำนวนมาก
บริเวณที่ปลูกควรได้รับแสงแดดเต็มวัน การปลูกในที่มีแสงแดดอ่อนจะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
ซุ้มที่ให้เกาะยึดต้องมีขนาดใหญ่และแข็งแรง
ข้อมูลอื่นๆ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานประดับอาคารสถานที่ สวน และสนามได้งดงาม ลู่ทางทางการตลาดเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอีกชนิดหนึ่ง
เมล็ด เป็นยาบำรุงหัวใจ เนื่องจากมีสารจำพวก "คาร์ดีโนไลด์" แต่ห้ามรับประทานมากอาจถึงตายได้
เอกสารอ้างอิง:
1. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  2542.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย.  บริษัท รวมสาร (1977) จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 5.  981 หน้า. (906)
2. http://www.dnp.go.th/Pattani_botany/
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (72)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม