ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พุดสามสี
 
พุดสามสี
ชื่ออื่นๆ: สามราศี พุดสี พุทธชาดม่วง พุทธชาดสามสี
ชื่อสามัญ: Yesterday-today-and-tomorrow, Morning-noon-and-night
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brunfelsia hopeana Benth. หรือ Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don
วงศ์: SOLANACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศอเมริกาเขตร้อน และหมู่เกาะอินดีส
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเช้าและเย็น (ช่วงที่อุณหภูมิต่ำ แสงแดดอ่อนหรือไม่มี)
การขยายพันธุ์:
การปักชำ เป็นวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หอมขนาดเล็ก
การตอน สามารถทำได้แต่ต้องเป็นกิ่งที่มีอายุประมาณ 1 ปีขึ้นไป เพราะกิ่งค่อนข้างเปราะอาจหักได้ง่าย
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอมแรง
ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มากเพียง 1 x 1 x 1 ม. ก็เพียงพอ ปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้
พบการแพร่ระบาดของโรคและแมลงที่ทำความเสียหายให้กับพันธุ์ไม้ชนิดนี้บ้าง ได้แก่ เพลี้ยไฟที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและดอก แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต (ทนต่อการระบาดของเพลื้ยไฟได้ระดับหนึ่ง)
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากมีระบบรากตื้น จึงต้องควรดูแลเรื่องการให้น้ำให้ดี หากต้นเริ่มขาดน้ำจะแสดงอาการเหี่ยวให้เห็นทันที หากพบอาการดังกล่าวให้รีบรดน้ำทันทีภายใน 2 ชม. อาการเหี่ยวจะหายไป
ในช่วง 1 ปีแรกไม่ควรมีการตัดแต่งใดๆ เพราะจะทำให้ต้นโตช้า
ในปีที่ 2 เป็นต้นไป ควรตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการหรือกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มออกบ้าง อย่าให้ใบแน่นเกินไป จะช่วยให้การเจริญเติบโตรวดเร็ว
ข้อมูลอื่นๆ:
เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็กประมาณเท่าเส้นได้ มักจะเข้าทำลายพืชหลายชนิดรวมทั้งพันธุ์พืชนิดนี้ด้วย ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้เกิดอาการใบบิดเสียรูปไปบ้าง เพลื้ยไฟเป็นแมลงที่ไม่ค่อยชอบน้ำ การป้องกันง่ายๆ  คือ การฉีดพ่นน้ำธรรมดาบ่อยๆ ในช่วงหน้าแล้ง หากมีการระบาดจำนวนมากค่อยใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (597)
2. http://th.wikipedia.org/wiki/
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001. 810 p. (86)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม