ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
หีบไม้งาม
 
หีบไม้งาม
ชื่อสามัญ: Boxwood beauty, Natal plum
ชื่อวิทยาศาสตร์: Carissa macrocarpa (Ecklon) A.DC. cv.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: แอฟริกา
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มรอเลื้อย ทรงพุ่มเตี้ย ค่อนข้างกลม
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน แต่จะหอมมากช่วงที่อุณหภูมิต่ำหรือแดดอ่อน
การขยายพันธุ์:
การตอน ในกิ่งขนาดกลางที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป (สีน้ำตาลอมเขียว)
การปักชำ ใช้กับกิ่งที่มียอดอ่อน ความยาวของกิ่งที่ใช้ประมาณ 10 ซม. ขึ้นไป
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกให้ชมได้บ่อย
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีลีลาอ่อนช้อย สวยงาม นิยมปลูกประดับอาคารบ้านเรือน และสนามหญ้า
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ใบไม่ค่อยร่วง
โรคและแมลงไม่ค่อยรบกวน
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่สามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ระยะหนึ่ง (1 - 3 ปี)
เป็นพันธุ์ไม้หอมใช้พื้นที่ในการปลูกน้อย พื้นที่เพียง 1 ตรม. ก็สามารถปลูกพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ได้
ข้อแนะนำ:
โดยธรรมชาติจะเป็นพุ่มกลมเตี้ยหากไม่มีการตัดแต่ง
ลำต้น มีหนามต้องระมัดระวังในการดูแลด้วย
หากมีการตัดแต่งกิ่ง ไม่ควรทิ้งกิ่งที่ตัดแต่ง เพราะสามารถนำมาขยายพันธุ์ต่อได้
ช่วง 1 ปี แรกของการปลูกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกดอก จะมีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น ขอให้ใจเย็นๆ พอย่างเข้าปีที่ 2 ดอกจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ข้อมูลอื่นๆ:
นำเข้ามาปลูกในเมืองไทยโดย อ. ปิฏฐะ  บุนนาค โดยนำมาจากสหรัฐอเมริกา
เป็นพันธุ์ไม้ที่นักจัดสวนนิยมใช้ในการจัดสวนหย่อม สนามหญ้า และอื่นๆ
ผล รับประทานได้มีรสเปรี้ยว ใช้ทำเยลลี่
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (241)
2. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (907)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม