ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
เทพทาโร
 
เทพทาโร
ชื่ออื่นๆ: การบูร จะไคหอม จะไคต้น จวงหอม จวง พลูต้นขาว มือแดกะมางิง
ชื่อสามัญ: Citronella laurel, True laurel
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cinnamomum porrectum Kosterm, Cinnamomum parthenoxylon Meissn. และ Cinnamomum glanduliferum Nees
วงศ์: LAURACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย (ภาคใต้) มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง - ใหญ่ สูงประมาณ 10 - 30 ม.
ฤดูการออกดอก: อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล (ปลูกแล้ว 1 ปี ยังไม่มีการออกดอก)
เวลาที่ดอกหอม: ใบ ลำต้น ราก หอมตลอดวัน (ข้อมูลที่ได้จากการปลูกในสวนไม้หอม)
การขยายพันธุ์:
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ขยายพันธุ์โดยการปักชำ และเพาะเมล็ด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหอมในทุกๆ ส่วน ตั้งแต่ใบ ดอก ลำต้น ราก
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำค่อนข้างมาก
ที่สวนไม้หอมฯ เทพทาโรจะเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มรำไร (แสงแดดประมาณ 50%)
ข้อมูลอื่นๆ:
ใบ เรียกว่า ใบกระจาน ใช้ทำเครื่องเทศ ขับลม บำรุงธาตุ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
เนื้อไม้ แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้ แก้ปวดท้อง
มีสารสำคัญในเนื้อไม้ คือ d - camphor ที่ใช้แทน sassafras ได้ดีให้น้ำมันที่มีสารหอม คือ safrol และ cinnamic aldehyde และยังพบ safrol ในเปลือกต้นและใบ
เป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดพังงา
หมายเหตุ:
นื้อไม้ นิยมใช้ในการแกะสลักเป็นของเคารพบูชา ของประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน และของที่ระลึกต่างๆ ในความเห็นของผู้รวบรวมเห็นว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่น่าปลูกชนิดหนึ่ง เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ยังมีจำนวนไม่มาก และช่วงระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ยาวนาน
ในสภาพธรรมชาติเป็นพันธุ์ไม้ที่มีการกระจายพันธุ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีระดับความชื้นสูง อุณหภูมิของอากาศไม่แตกต่างกันมากนัก การปลูกพันธุ์ไม้ใดๆ ก็ตามหากปลูกในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสภาพถิ่นกำเนิด จะทำให้ประสพความสำเร็จในการปลูกและลดความยุ่งยากในการดูแลรักษา
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.thaitambon.com/tambon/tsmeplist.asp?ID=920607&SME=0261115337
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (129)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม