ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
สาวสันทราย
 
สาวสันทราย
ชื่ออื่นๆ: จรกา (ภาคเหนือ)
ชื่อสามัญ: Quezonia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Clerodendrum quadriloculare Merr.
วงศ์: VERBENACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศฟิลิปปินส์
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง รูปทรงพุ่มเป็นรูประฆังคว่ำ
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนมากๆ ตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การขุดต้น ที่แตกมาจากรากที่อยู่ใกล้ผิวดิน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
มีการออกดอกเป็นระยะๆ และออกดอกทั่วทั้งต้นสวยงามมาก
ช่วงการบานของดอกยาวนาน (ดอกในช่อดอกจะค่อยๆ ทยอยบาน)
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่อดทนต่อสภาพแวดล้อม
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นสูง เช่น บริเวณริมน้ำ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกในที่ดอนไม่ได้ เพียงแต่ต้องดูแลเรื่องการให้น้ำให้ดี
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงในระดับปานกลาง ไม่ควรปลูกในพื้นที่มีแดดเต็มวัน
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ออกดอกเพียงปีละ 1 - 2 ครั้งเท่านั้น
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่คนไทยไม่ค่อยสนใจปลูกกันเท่าไรนัก อย่างไรก็ควรรักษาพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นลูกหลานเราสักต้นก็ยังดี
เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ราก ใช้เป็นยาขับลม เปลือก แก้บิด แก้ท้องร่วง ดอก แก้ไข้ระบาย
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม