ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
องุ่นทะเล
 
องุ่นทะเล
ชื่ออื่นๆ: ครุฑทะเล
ชื่อสามัญ: Seagrape, Seaside grape
ชื่อวิทยาศาสตร์: Coccoloba uvifera
วงศ์: POLYGONACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกากลาง
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้น ทรงพุ่มค่อนข้างกลมเมื่อยู่กลางแจ้ง
การขยายพันธุ์:
การตอน เหมาะสมที่สุด ใช้เวลาในการออกรากประมาณ 1.5 เดือน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมน
การเพาะเมล็ด น่าจะทำได้เนื่องจากมีเมล็ดทุกผล แต่เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตอนแล้ว การตอนทำได้ดีและใช้เวลาน้อยกว่า
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ทนทานต่อความแห้งแล้ง
ไม่มีโรคและแมลงรวบกวน
ผลสุก สีส้มแดงรับประทานได้ มีรสหวานอมเปรี้ยว
ใบ ไม่ค่อยร่วง
ข้อแนะนำ:
เหมาะสมกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง หรือดินเค็ม
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว และทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ผู้ที่ต้องการสะสมพันธุ์หากมีความต้องการปลูกแนะนำว่าควรปลูกเพียง 1 ต้นก็เพียงพอ
ความหอมของดอกมีไม่มาก ขอให้พิจารณา
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.antiguanice.com/antigua_nature/antigua_seaside_grape.htm
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (141)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม