ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
กาแฟอาราบิก้า
 
กาแฟอาราบิก้า
ชื่อสามัญ: Arabica coffee
ชื่อวิทยาศาสตร์: Coffea arabica L.
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศเอธิโอเปีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก ทรงพุ่มกลม
ฤดูการออกดอก: ที่สวนไม้หอมฯ ออกดอกในช่วงเดือน ธ.ค. - พ.ค.
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
สามารถออกดอกในพื้นที่ราบอย่างที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ได้
เมล็ดเมื่อนำมาคั่วและบดให้ละเอียดนำมาชงกับน้ำรับประทานได้
ต้นพันธุ์ที่จะซื้อปลูกราคาไม่แพง
ข้อแนะนำ:
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟคือ พื้นที่ร่มมีแสงแดดอ่อนประมาณ 50% หรือแทรกระหว่างต้นไม้อื่น
เป็นกาแฟที่ปลูกในที่มีอากาศเย็น เช่น ทางภาคเหนือของประเทศไทย จึงจะให้ผลผลิตที่ดี
ต้องการการปรับตัวในช่วงปีแรกเมื่อปลูกในที่ราบและอุณหภูมิค่อนข้างสูง อย่างที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ดังนั้นจึงต้องดูแลในเรื่องแสงและน้ำเป็นพิเศษในช่วงปีแรก
การปลูกในที่มีแสงแดดจัดเกินไป ลักษณะต้นและใบจะไม่ค่อยสวยงาม การออกดอกมีมากแต่ขนาดและความสวยงามจะลดลง
ข้อมูลอื่นๆ:
กาแฟในเมืองไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ
กาแฟอาราบิก้า (3%) กลิ่นหอม อร่อย แต่ไม่ค่อยขม เมื่อชงเป็นกาแฟราคาต่อแก้วประมาณ 20 - 50 บาท เป็นกาแฟที่เราเรียกกันว่า กาแฟสด  ผู้รวบรวมเคยดื่มในช่วงที่ต้องขับรถยนต์ไกลๆ รสชาติดีมากแต่ออกฝาดลิ้นนิดๆ ดื่ม 1 แก้ว ตั้งแต่ตีสามขับรถไปถึงสามโมงเช้าก็ยังสดชื่นอยู่ แต่ไม่ควรดื่มบ่อยๆ โดยเฉพาะพวกคอกาแฟผงสำเร็จรูป เพราะจะทำให้ไม่อยากดื่มกาแฟผงสำเร็จรูปอีก มันคนละรสกัน
กาแฟโรบัสต้า (97%) เป็นกาแฟที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภค กลิ่นไม่คอยหอม รสขมถูกลิ้นคนไทย และที่สำคัญคือราคาถูกกว่ากาแฟอาราบิก้า
เอกสารอ้างอิง:
1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. -- กรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 2546. 1,488 หน้า (113)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001. 810 p. (147)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม