ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จันทน์ผา
 
จันทน์ผา
ชื่ออื่นๆ: จันทน์แดง ลักกะจันทน์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena loureiri Gagnep.
วงศ์: AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มโปร่งขนาดใหญ่ รูปทรงไม่แน่นอน เจริญเติบโตข้า
ฤดูการออกดอก: ปลายฝน - ต้นหนาว (ส.ค. - ก.ย.)
เวลาที่ดอกหอม: เช้าๆ ก่อนแดดออก
การขยายพันธุ์:
การเพาะเมล็ด ที่สวนไม้หอมฯ ยังไม่พบการติดของเมล็ด แต่จากการสืบค้นข้อมูล มีการขยายพันธุ์แบบนี้เป็นส่วนใหญ่
การตัดชำกิ่ง ต้องมีความชำนาญ อาจเกิดการเน่าได้ง่าย
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ปลูกได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง มีความต้องการน้ำไม่มาก
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีราคาตามขนาดที่เพิ่มขึ้น ท่านใดที่มีพื้นที่ว่างเปล่า ปลูกไว้เถอะครับ รับรองว่าขายต้นได้แน่นอน
เป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมมากในการจัดสวนที่มีสนาม
ใบไม่ค่อยร่วง
ข้อแนะนำ:
โดยธรรมชาติจันทน์ผาเป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วไป เช่น ตามหน้าผาสูงชัน ระบบรากดีมาก ไม่ควรปลูกใกล้ต้นไม้ขนาดเล็ก
จันทน์ผาเป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตช้า ไม่ค่อยมีการแตกกิ่งก้านสาขา ไม่จำเป็นไม่ควรตัดแต่ง
ข้อมูลอื่นๆ:
ใช้แก้ไออันเกิดจากซาง บำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้บาดแผล แก้พิษฝี อาการอักเสบ ปวดบวม
หมายเหตุ:
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไข่ เมื่อต้นโตจะแผ่กว้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามยาว
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ๆ ที่ปลายกิ่ง ใบรูปแถบยาวแคบ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 45-60 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนทับกันรอบลำต้นสีขาวนวล
ดอก ตรงกลางดอกมีจุดสีแดง มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มีดอกจำนวนมาก กลีบดอก 6 กลีบ
ผล ผลสด ทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงคล้ำ มีเมล็ดเดียว
เอกสารอ้างอิง:
1. BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization, Ministry of Environment and Natural Resources, Thailand
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p.
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม