ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
วาสนา
 
วาสนา
ชื่ออื่นๆ: มังกรหยก
ชื่อสามัญ: Fragrant dracaena
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena fragrans
วงศ์: AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอธิโอเปีย ไนจีเรีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 10 ม. ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา ชอบแสงปานกลาง
ฤดูการออกดอก: ช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือน พ.ย. - ม.ค.
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - มืด หรือช่วงที่มีอากาศเย็น
การขยายพันธุ์:
การปักชำ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยการตัดเป็นท่อนๆ ความยาวตามความต้องการของเรา แต่ที่นิยมกันจะเป็นแบบ 3 ท่อนความยาวลดหลั่นกันลงมา มัดรวมกันแล้วนำไปปักชำ จะได้วาสนามีที่มีหลายๆ ยอดสวยงามดี ลองทำดูครับ ขนาดของกิ่งไม่เป็นอุปสรรคในการขยายพันธุ์แต่อย่างใด การชำส่วนที่เป็นยอดไม่ควรตัดใบออก เพราะว่าเมื่อออกรากแล้วอีกนานกว่าใบใหม่จะแตกมาทดแทน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ต้องการพื้นที่ในการปลูกไม่มาก ขนาด 1x1 หรือ 2x2 ตรม. ก็เพียงพอ
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ลำต้นตั้งตรงสวยงาม ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตัดแต่งทรงพุ่ม
ใบไม่ค่อยร่วง
เมื่อยังไม่โตพอที่จะออกดอกก็สามารถใช้เป็นไม้ประดับได้ดี โดยนิยมปลูกลงกระถางใช้ประดับได้ที่ภายในและภายนอกอาคาร
ข้อแนะนำ:
วาสนา เป็นพันธุ์ไม้หอมที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่ นานๆ ครั้งจึงจะออกดอกให้ชมกัน ดังนั้น การปลูกควรพิจาณาคุณสมบัตินี้ด้วย
วาสนา เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น พบต้นใหญ่ๆ ใบสวยออกดอกดกที่ภาคเหนือ แต่ก็สามารถปลูกได้ดีในภาคกลางและภาคอื่นๆ แต่การออกดอกจะไม่ค่อยดี เว้นเสียแต่ว่าในฤดูที่มีอากาศหนาวเย็นช่วงหนึ่งก็จะพบการออกดอกทั่วไป เช่น ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา (2548) จะพบการออกดอกทั่วไปในหลายๆ พื้นที่
ในพื้นที่ที่เป็นดินที่มีเกลือ (ดินเค็ม) จะแสดงอาการใบไหม้ การเจริญเติบโตไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
ข้อมูลอื่นๆ:
การใช้วาสนาเป็นไม้ประดับโดยเฉพาะภายในอาคาร ควรนำต้นมารับแสงแดดบ้างสัปดาห์ละ 2 วัน ก็จะสามารถใช้ในการประดับได้นานขึ้น
เป็นต้นไม้ที่คนไทยและจีนมีคติเชื่อกันว่า ใครปลูกได้เจริญงอกงามก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกัน ส่วนคนวาสนาไม่ดี แล้วปลูกต้นไม้นี้ มันก็จะไม่งามหรือตายไปในที่สุด จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคล ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ วาสนาผมปลูกเองทั้งนั้น บางต้นก็งาม บางต้นก็ดูจะหงอยๆ อยู่เหมือนกัน
มีวาสนาอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายกันแต่ลักษณะใบสวยกว่ามากคือ วาสนาอธิฐาน
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (786)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม