ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
วาสนาราชินี
 
วาสนาราชินี
ชื่อสามัญ: Queen of dracaenas
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena goldieana
วงศ์: AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอธิโอเปีย ไนจีเรีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ขนาดเล็ก ชอบแสงรำไรถึงปานกลาง ลำต้นตั้งตรง ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา
ฤดูการออกดอก: ช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือน พ.ย. - ม.ค.
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - มืด หรือช่วงที่มีอากาศเย็น
การขยายพันธุ์:
การปักชำ เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะส่วนที่เป็นยอด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ต้องการพื้นที่ในการปลูกไม่มาก ขนาด 1x1x1 ม. ก็เพียงพอ
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่ลำต้นตั้งตรงสวยงาม ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตัดแต่งทรงพุ่ม
ใบไม่ค่อยร่วง และสามารถปลูกในพื้นที่ร่มรำไรได้ดี
นิยมปลูกลงกระถางใช้ประดับได้ที่ภายในและภายนอกอาคารที่มีแสงแดดไม่เกิน 50%
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่
เจริญเติบโตได้ดีในที่มีอากาศค่อนข้างเย็น และแสงต่ำกว่าวาสนาธรรมดา
การปลูกในที่มีแสงแดดค่อนข้างจัดจะทำให้การเจริญเติบโตช้า ขนาดใบเล็กลง สีสันจะซีดลง และแสดงอาการปลายและขอบใบไหม้
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการการดูแลรักษาค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องน้ำและแสงแดด
ข้อมูลอื่นๆ:
มีใบที่สีสันสดใสและขนาดเล็กกว่าวาสนาธรรมดา
ต้องการความหนาวเย็นช่วงหนึ่งจึงจะกระตุ้นการออกดอกได้
เป็นต้นไม้ที่คนไทยและจีนมีคติเชื่อกันว่า ใครปลูกได้เจริญงอกงามก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกัน ส่วนคนวาสนาไม่ดี แล้วปลูกต้นไม้นี้ มันก็จะไม่งามหรือตายไปในที่สุด จะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคล ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ วาสนาผมปลูกเองทั้งนั้น บางต้นก็งาม บางต้นก็ดูจะหงอยๆ อยู่เหมือนกัน
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า (786)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม