ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ฟองสมุทร
 
ฟองสมุทร
ชื่ออื่นๆ: เครือออน พวงม่วง เทียนไข เทียนหยด สาวบ่อลด
ชื่อสามัญ: Duranta, Golden dewdrop, Pigeon berry, Sky flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Duranta repens Linn.
วงศ์: VEBENACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกาเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 - 3 ม. แตกกิ่งก้านสาขามากตั้งแต่โคนต้นถึงยอด รูปทรงไม่แน่นนอน
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากช่วงฝน เดือน พ.ค. - ส.ค.)
เวลาที่ดอกหอม: ดอกหอมอ่อนตลอดวัน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
การปลูกและดูแลรักษาง่าย ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย (ข้อมูล 1 ปี จากสวนไม้หอมฯ)
ดอกมีสีสันสวยงาม ออกดอกตลอดปี
ราคาต้นพันธุ์ไม่แพง
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว ขยายพันธุ์ได้ไม่ยาก ชื้อเพียง 1 - 2 ต้น ก็เพียงพอ
ต้องการความชื้นและอินทรียวัตถุในดินสูง (หากขาดน้ำจะเห็นใบเหี่ยว แก้ไขโดยการรดน้ำให้ชุ่มภายใน 2 ชั่วโมงใบจะมีลักษณะปกติ โดยทั่วไปควรรดน้ำ 2 - 3 วัน/ครั้ง)
การตัดแต่งทรงพุ่มภายหลังการออกดอก จะทำให้ได้ทรงพุ่มตามต้องการ และการออกดอกในคราวต่อไปรวดเร็วขึ้น
การออกดอกจะมีมากบริเวณที่เป็นยอดอ่อน (ยอดอ่อนมาก ดอกมากครับ)
ข้อมูลอื่นๆ:
ลักษณะต้นและใบคล้ายเทียนหยด แต่ไม่ค่อยมีผลติดภายหลังการออกดอกเหมือนเทียนหยด
ความสวยงามและการออกดอกอย่างสม่ำเสมอ เป็นลักษณะเด่นของพันธุ์ไม้ชนิดนี้ ความหอมเป็นเพียงผลพลอยได้นะครับ
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p.
2. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand in 2001.  640 p.
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม