ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
แก้วมุกดา แก้วมุกดา
แก้วมุกดา
 
แก้วมุกดา
ชื่อสามัญ: Perfume flower tree, Pua Keni Keni, Trai Tichlan, Lau binh, Gia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Fagraea racemosa Javanica, Fagraea blumeana
วงศ์: LOGANIACEAE
ถิ่นกำเนิด: แถบเอเชีย เช่น อินเดีย ศรีลังกา พม่า ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ หมู่เกาะไต้หวันตอนใต้ มาเลเซีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มรอเลื้อย เมื่ออยู่กลางแจ้งจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก (4 ปี สูงประมาณ 2.5 ม.)
ฤดูการออกดอก: ออกดอกมากในช่วงฤดูฝน
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน (หอมมากช่วงที่อากาศเย็น) ดอกหอมนานมากถึงแม้ดอกจะโรยและร่วงหลุดจากต้นก็ยังคงความหอมอยู่
การขยายพันธุ์:
การเพาะเมล็ด โตช้า ประมาณ 2 – 2.5 ปี จึงจะออกดอก
การตอน ต้องใช้ฮอร์โมนในระดับที่เข็มข้นมากกว่าพันธุ์ไม้ปกติ ใช้เวลาในการออกราก 1.5 – 2 เดือน ออกดอกเร็ว แต่ระบบรากสู้ต้นที่เพาะเมล็ดไม่ได้ ใช้น้ำในการเจริญเติบโตมาก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ใบไม่ค่อยร่วง
ทรงต้นสวยงามไม่มีความจำเป็นต้องตัดแต่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับใบได้ดี เพราะว่ามีใบสวยงามมาก
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำมากในการเจริญเติบโต หากขาดน้ำในช่วงการเจริญเติบโตจะแสดงอาการใบเหี่ยวให้เห็นทันที ในช่วงหน้าร้อนควรรดน้ำอย่างน้อยวันเว้นวัน
ข้อมูลอื่นๆ:
หากไม่รีบร้อนการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดจะได้ต้นที่แข็งแรง และมีทรงพุ่มตามธรรมชาติสวยงามกว่า
การเพาะเมล็ด ควรใช้เมล็ดที่แก่จัด (ผลนิ่มแต่ยังไม่ร่วงเท่านั้น)
เอกสารอ้างอิง:
1. http://toptropicals.com/cgi-bin/garden_catalog/cat.cgi?uid=Fagraea_ceilanica
2. Tem Samitinand. Thai Plant Names. Revised Edition 2001. 810 p. (234)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม