ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
มหาหงส์
 
มหาหงส์
ชื่ออื่นๆ: ว่านกระชาย เห็น สะเลเต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตาห่าน เหินแก้ว เหินคำ (ภาคเหนือ) หางหงส์ กระทายเหิน ว่านมหาหงส์ (ภาคกลาง) เลเป ลันเต (ระยอง จันทบุรี)
ชื่อสามัญ: Butterfly lilly, Garland flower, White ginger
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hedychium coronarium J. Konig
วงศ์: ZINGIBERACEAE
ลักษณะทั่วไป: ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดินอายุหลายปี ส่วนที่เห็นว่าเป็นต้นที่จริงแล้วเป็นกาบใบที่รวมตัวกัน
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมช่วงเย็นถึงมืด
การขยายพันธุ์:
แยกเหง้า
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ปลูกได้ดีในพื้นที่ได้รับแสงแดดรำไรระหว่างพันธุ์ไม้ใหญ่
ดอกจะทยอยบานทำให้สามารถชื่นชมความงามได้หลายวัน
ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ โรคแมลง อายุยืน ปลูกง่าย โตเร็ว แข็งแรง
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากมีเหง้าใต้ดิน เมื่อปลูกได้ 2 - 3 ปีขึ้นไป ควรรื้อกอปลูกใหม่จะได้ต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ต้องการความชื้นสูง ควรปลูกไว้ใกล้ๆ น้ำ
ข้อมูลอื่นๆ:
มีอานุภาพด้านเมตตามหานิยม เมื่อปลูกเลี้ยงไว้จะทำให้เป็นที่เมตตาของผู้คน และผู้เลี้ยงจะได้รับโชคลาภอยู่เสมอ
หัวใต้ดิน (เหง้า) ต้มเป็นยาแก้ต่อมทอนซิลอักเสบ น้ำคั้นจากหัวใต้ดินใช้ทาแผลฟกช้ำบวม
สารที่ให้ความหอมในมหาหงส์ใช้เป็นส่วนผสมของสบู่ โคโลน โลชั่น ครีมอาบน้ำ
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (168)
2. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น 2546. 1,488 หน้า (840)
3. http://www.plantoftheweek.org/week086.shtml
4. http://www.amazon.com/gp/product/B00012WYKQ/ref=dp_also-recommended_1/103-3413846-2204613?%5Fencoding=UTF8&n=3760911&s=beauty&v=glance
5. http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/zingiber.htm
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม