ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
มะลิวัลย์
 
มะลิวัลย์
ชื่ออื่นๆ: มะลิป่า มลิวัน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum adenophyllum Wall. ex C.B. Clarke
วงศ์: OLEACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศจีน และอินเดีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก ไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนๆ ตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การปักชำ นิยมทำกันมาก ออกรากไม่ยาก
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
อดทนต่อสภาพแวดล้อม
สามารถปลูกเป็นก้อนกองอยู่กับพื้นได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกไม้เลื้อยแต่อยากให้กองอยู่กับพื้น
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่และเจริญเติบโตเร็ว ปลูกเพียง 1 ต้นก็เพียงพอ
ควรมีการตัดแต่งทรงพุ่มให้อยู่ในขนาดและความสูงที่ต้องการ
ข้อมูลอื่นๆ:
ราก ใช้ถอนพิษต่างๆ รวมทั้งถอนพิษยาก็ได้ ถ้าเกิดอาการแพ้ยา
ดอก ปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เป็นยาหอม ใช้เป็นยาแก้ไข แก้ร้อนใน เป็นยาบำรุงหัวใจได้ดีทีเดียว
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม