ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
มะลิงาช้าง
 
มะลิงาช้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrew cv. Star Jasmine
วงศ์: OLEARCEAE
ถิ่นกำเนิด: เขตร้อนและเขตอบอุ่น
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก พุ่มแน่น รูปทรงไม่ค่อยแน่นอน
ฤดูการออกดอก: ช่วงฤดูร้อน
เวลาที่ดอกหอม : หอมอ่อนตลอดวัน (ช่วงที่มีอากาศเย็นหรือแสงแดดอ่อนจะมีกลิ่นหอมมากกว่าช่วงที่มีอากาศร้อน)
การขยายพันธุ์:
การตอน และการปักชำ
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ปลูกได้ดีทั้งในพื้นที่มีแดดจัดและแดดปานกลาง
การเจริญเติบโตค่อนข้างช้า (ข้อปล้องสั้น)
สามารถปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกในพื้นที่แคบๆ ได้ดี
ข้อแนะนำ:
พันธุ์ไม้ในตระกูลนี้ ส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดและน้ำค่อนข้างมาก การปลูกควรปลูกกลางแจ้งจะให้ดอกดกและลำต้นที่แข็งแรง
ข้อมูลอื่นๆ:
Kingdom: Plantae Haeckel, 1866 - plants
Subkingdom: Viridaeplantae Cavalier-Smith, 1981 - green plants
Phylum: Tracheophyta Sinnott, 1935 ex Cavalier-Smith, 1998
Subphylum: Spermatophytina (auct.) Cavalier-Smith, 1998 - seed plants
Infraphylum: Angiospermae auct.
Class: Magnoliopsida Brongniart, 1843 - dicotyledons
Order: Oleales Lindley, 1833
Family: Oleaceae
Subfamily: Jasminoideae
Tribe: Jasmineae
Genus: Jasminum Linnaeus, 1753
Species: cordatum Ridl.
Botanical Name: Jasminum cordatum Ridl.
เอกสารอ้างอิง:
1. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand.  Second Published in Thailand in 2001. 640 p. (328)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม