ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
มะลิฉัตร
 
มะลิฉัตร
ชื่ออื่นๆ: มะลิพิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum sambac (L) Alton.
วงศ์: OLEACEAE
ถิ่นกำเนิด: เป็นพันธุ์ไม้หอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ยมีการแตกกิ่งก้านสาขาในระดับต่ำจำนวนมาก หากไม่มีการตัดแต่งจะมีทรงพุ่มกลม
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน แต่จะหอมแรงเมื่ออากาศค่อนข้างเย็นในช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และหลังพระอาทิตย์ตก
การขยายพันธุ์:
การปักชำ ปักชำกิ่งอ่อนในที่ควบคุมความชื้นได้
การตอน ใช้กับกิ่งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ยังไม่แก่มากนัก ใช้เวลาในการออกรากประมาณ 25 - 45 วัน
การทับกิ่ง กิ่งที่ทับไม่ควรเป็นกิ่งอ่อน และควรทับบริเวณข้อปล้อง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ควบคุมการออกดอกได้โดยการควบคุมการให้น้ำที่ถูกต้อง
มีกลิ่นหอมแรงสุดในขนาดดอกเท่าๆ กัน
ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยต่อต้น ตั้งแต่ขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ถึง 1 x 1 x 1 ม. ก็เพียงพอ
ข้อแนะนำ:
ต้องการน้ำในระดับกลาง การให้น้ำต้องเหมาะสม หากให้น้ำมากเกินไปจะไม่ค่อยติดดอกแต่จะมีใบที่สวยงาม ในกรณีที่ให้น้ำน้อยเกินไป สีของใบจะซีดลง
การเด็ดใบที่แน่นเกินไปโดยเฉพาะใบที่อยู่ในทรงพุ่มทิ้งบ้าง จะช่วยให้การติดและขนาดของดอกดีขึ้น
มะลิส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งการออกดอกได้ดี
หมายเหตุ:
จากการรวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมก็ยังสับสนกับชื่อวิทยาศาสตร์ที่ใช้เหมือนกับมะลิลา และมะลิซ้อน
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (173)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม