ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
สายน้ำผึ้ง
 
สายน้ำผึ้ง
ชื่ออื่นๆ: กิมงิ้งฮวย
ชื่อสามัญ: Honey suckle, Japanese honey suckle
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lonicera japonica Thunb.
วงศ์: CAPRIFOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: แถบเอเชีย เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น
ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากช่วงฤดูฝน)
เวลาที่ดอกหอม: ตอนเย็นใกล้มืดถึงเช้าก่อนแดดออก
การขยายพันธุ์:
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า การปักชำน่าจะดีที่สุด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
ที่สวนไม้หอมฯ ได้ทดลองให้กองอยู่กับพื้นดินและควบคุมขนาดทรงพุ่มตลอดเวลา พบว่าสามารถให้ดอกได้ดีโดยไม่ต้องทำค้างให้เกาะ
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมเลื้อยที่ออกดอกตลอดปี ควรต้องดูแลเรื่องน้ำและปุ๋ยเป็นอันดับแรก
ข้อมูลอื่นๆ:
ต้น ใช้ทั้งต้นแก้บิด ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด ลำไส้อักเสบ โรคกระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ รักษาฝี แผลเปื่อย มีการทดลองกับผู้ป่วย พบว่ามีฤทธิ์แก้ท้องเสีย
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด.  2546 กรุงเทพฯ 336 หน้า (221)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม