ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จำปาแดง
 
จำปาแดง
ชื่ออื่นๆ: จำปีแดง แมกโนเลีย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Magnolia soulungiana Soul.
วงศ์: MACNOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: เป็นพันธุ์ไม้ที่นำมาจากต่างประเทศ
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง
ฤดูการออกดอก: ช่วงปลายฝน - ต้นฤดูหนาว
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนๆ ตอนเช้า
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
จำปาแดงที่ดอยอ่างขางมีการออกดอกสวยงามมากทั้งๆ ที่อยู่ในกระถาง
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีขนาดลำต้นเล็ก แต่มีขนาดดอกใหญ่มาก
สีของดอกสวยงามสะดุดตามาก
ข้อแนะนำ:
สันนิษฐานว่า เป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่มีอากาศเย็น การปลูกในพื้นที่ราบอย่างภาคกลางและอากาศร้อน การเจริญเติบโตอาจไม่ดีเท่าที่ควร ที่สวนไม้หอมปลูกมาแล้ว 2 ปียังไม่พบการออกดอก
ต้องการการดูแลรักษาดีและควรมีอุณหภูมิต่ำ ท่านที่มีความสามารถในการดูแลรักษาที่ดีสามารถปลูกได้ แต่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่ายังไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นสะสมพันธุ์ไม้หอมมือใหม่
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ยังไม่มีการออกดอก รูปที่นำมาให้ชมเป็นรูปที่ผู้รวบรวมถ่ายมาจากสวนไม้แคระที่ดอยอ่างขาง ช่วงทัวร์ดอยเมื่อเดือนตุลาคม 2548
เอกสารอ้างอิง:
1. สวนไม้แคระ ดอยอ่างขาง จ. เชียงใหม่
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม