ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
อมรเบิกฟ้า อมรเบิกฟ้า
 
อมรเบิกฟ้า
ชื่ออื่นๆ: อรุณเบิกฟ้า
ชื่อสามัญ: Rose dipladenia
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mandevilla amoena cv. Alice Du Pont
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศบลาซิล
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก เนื้อแข็ง รูปทรงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการปลูกและการดูแลรักษา
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - เช้า (ดอกออกใหม่สีชมพูอ่อนๆ)
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี ราคาไม่แพง (ยกเว้นชนิดดอกซ้อน)
ใช้พื้นที่ปลูกไม่มาก
สามารถปลูกเป็นไม้กระถางได้ดีชนิดหนึ่ง
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ชอบที่ชื้นแฉะ ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาที่สวนไม้หอมฯ ก็ประสบปัญหาฝนตกบ่อยมาก จนมีบางต้นที่มีน้ำท่วมขังตายไป
การปลูกในกระถางน่าจะมีความเหมาะสมกว่าการปลูกลงพื้นดิน เพราะว่าสามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังได้
เป็นพันธุ์ไม้หอมเลื้อยที่ต้องการการจัดยอดให้เลื้อย จึงจะได้ลักษณะที่สวยงาม
ข้อมูลอื่นๆ:
มีสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เป็นชนิดดอกซ้อน ราคายังค่อนข้างแพงอยู่ รออีกสักพักหนึ่งเมื่อเริ่มมีจำนวนมาก ราคาจะอยู่ในระดับที่ควรซื้อ
หมายเหตุ:
ทั้งชนิดดอกลา และดอกซ้อนมีความหอมของดอกใกล้เคียงกัน
หากมีความประสงค์ที่จะสะสมต้นไม้ ดอกไม้ชนิดต่างๆ อย่าใจร้อนรีบซื้อต้นไม้ทิ่เปิดตัวออกมาใหม่ๆ เพราะว่าราคายังแพงอยู่ ขอให้ใจเย็นๆ และทำการรวบรวมพันธุ์ไม้หอมที่มีราคาถูกให้ครบเสียก่อน ยกเว้น กรณีที่ท่านมีเงินเหลือใช้ก็ซื้อเลยครับจะได้มีพันธุ์ไม้หอมดีๆ ก่อนใคร
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.maipradabonline.com/weekly/amorn1.htm
2. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand in 2001.  640 p. (208)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม