ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
จำปี
 
จำปี
ชื่ออื่นๆ: จำปีขาว
ชื่อสามัญ: White chempaka
ชื่อวิทยาศาสตร์: Michelia alba DC.
วงศ์: MAGNOLIACEAE
ถิ่นกำเนิด: อินโดนีเซีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นสูงใหญ่
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี แต่ออกมากช่วงเดือน ส.ค. - พ.ย.
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน แต่จะส่งกลิ่นแรงช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตก
การขยายพันธุ์:
การทาบกิ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้กัน แต่ไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่มีความชำนาญในการทาบกิ่ง
การตอน ที่สวนไม้หอมฯ สามารถทำได้ แต่ไม่ค่อยประสพความสำเร็จ และมีปัญหาในการปลูกกิ่งที่ได้จากการตอนยังเลี้ยงไม่รอด ในปีต่อไปจะทดลองทำใหม่ ได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ผลผลิตในแง่เศรษฐกิจ (ให้ดอกสูงสุด 1 ใบ 1 ข้อ 1 ดอก) ภายใต้การดูแลรักษาที่ดี
ราคาต้นพันธุ์ไม่สูง คนที่ปลูกไม้หอมส่วนใหญ่จะไม่ลืมที่จะปลูกจำปี จำปีจึงเป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีการซื้อขายอยู่ตลอดเวลา
ข้อแนะนำ:
จำปีไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หากมีความต้องการที่จะปลูกจำปีในพื้นที่ดังกล่าว ควรทำหลุมที่จะปลูกให้เป็นโคกสูง ประมาณว่าน้ำจะไม่ท่วมโคนเกิน 1 คืน
จำปีชอบที่จะได้รับน้ำบ่อยๆ แต่ในปริมาณที่ไม่มากในแต่ละครั้ง
ข้อมูลอื่นๆ:
จำปีที่ท่านเห็นด้านบนเป็นจำปีที่ดอกบานแล้ว ที่นำรูปนี้มาก็เพราะว่า เราจะพบจำปีที่กำลังตูมอยู่เป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยมีใครได้ชมส่วนที่อยู่ภายใน
ดอก ใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอาง ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ บำรุงประสาท บำรุงโลหิต
กลีบดอกสด มีน้ำมันหอมระเหย ใช้ทาแก้ปวดศีรษะ
ดอกและผล บำรุงธาตุ แก้คลื่นเหียน แก้ไข้ ขับปัสสาวะ
เปลือกต้น แก้ไข้
แก่น บำรุงประจำเดือน
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ.  2546.  หอมกลิ่นดอกไม้เมืองไทย.  จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กเพรส จำกัด กรุงเทพฯ.  336 หน้า (41)
2. http://women.sanook.com/health/herbal/herbal_16673.php
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (355)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม