ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
บานเย็น
 
บานเย็น
ชื่ออื่นๆ: จันยาม จำยาม ตามยาม ตีต้าเช่า (จีน)
ชื่อสามัญ: Four-o' clock, Marvel of Peru
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mirabilis jalapa L.
วงศ์: NYCTAGINACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มล้มลุกขนาดเล็ก ทรงพุ่มกลม
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: เย็นถึงเช้า
การขยายพันธุ์:
การเพาะเมล็ด นิยมทำกันมากเนื่องจากติดเมล็ดง่าย
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่อดทนต่อสภาพแวดล้อม
ดอกมีหลายสี
ข้อแนะนำ:
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ขนาดค่อนข้างเล็ก ต้องการพื้นที่ปลูกน้อย
ต้องการแสงไม่มาก ปลูกแทรกระหว่างพันธุ์ไม้ชนิดอื่นได้ดี
ต้องการน้ำค่อนข้างมากจึงจะเจริญเติบโตได้ดี
เมล็ดปลูกขึ้นง่ายมาก หากปลูกหลายๆ สีจะสวยงามมาก
ข้อมูลอื่นๆ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่คนไทยไม่ค่อยสนใจปลูกกันเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามควรรักษาพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ไว้ให้อนุชนรุนลูกหลานเราสักต้นก็ยังดี
ใบ รักษาแผลเรื้อรัง กลากเกลื้อน ฝีหนอง
ดอก แก้อาเจียนเป็นเลือด
เมล็ด ทำแป้งทาแก้สิว ฝ้า ลบรอยด่างดำบนใบหน้า รักษาแผลมีน้ำเหลือง
ราก หัว ขับปัสสาวะ แก้โรคเบาจืด แก้ตกขาว แก้ต่อมทอลซิลอักเสบ แก้อาเจียนเป็นเลือด พอกแผลเรื้อรัง หนอง แก้บวม แก้อักเสบ ขับเหงื่อ แก้ไข้ระงับร้อน
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (361)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม