ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ลำดวนดอย
 
ลำดวนดอย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mitrephora wangii Hu.
วงศ์: ANNONACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน
ฤดูการออกดอก: ยังไม่แน่นอน (จากหนังสือรายงานว่าออกดอกช่วง พ.ย. - มี.ค. แต่ที่สวนไม้หอมฯ ออกดอกแรกที่เห็นในภาพด้านบน ออกดอกต้นเดือน มิ.ย. 49)
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนๆ ตลอดวัน
การขยายพันธุ์:
การทาบกิ่ง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่สวยงามแต่มีกลิ่นหอมไม่มาก หากต้องการความสวยงามหรือความแปลกใหม่ควรชื้อปลูก
เป็นพันธุ์ไม้ที่ราคาค่อนข้างแพง หากไม่รีบร้อนอะไร รออีกสักพักราคาจะถูกกว่านี้
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ปลูกมาเกือบ 2 ปี จึงเริ่มออกดอก
เอกสารอ้างอิง:
1. ปิยะ เฉลิมกลิ่น.  2543.  ไม้ดอกหอม เล่ม 3.  สำนักพิมพ์บ้านและสวน 192 หน้า (139)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม