ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ยี่โถด่างดอกซ้อน
 
ยี่โถด่างดอกซ้อน
ชื่อสามัญ: Fragrant oleander, Rose bay, Sweet oleander
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nerium indicum Mill หรือ Nerium oleander หรือ Nerium odorum
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: แถบเมดิเตอร์เรเนียน จีน อินเดีย อิหร่าน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก - กลาง มีการแตกกิ่งก้านสาขามาก
ฤดูการออกดอก: ตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน ช่วงที่มีอากาศเย็นจะส่งกลิ่นหอมแรงกว่า
การขยายพันธุ์:
การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หอมที่ขยายพันธุ์ง่ายและเจริญเติบโตเร็ว
การปักชำ สามารถทำได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์และสถานที่เพาะชำ วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขยายพันธุ์เพื่อการค้าที่ต้องการจำนวนมากๆ
การเพาะเมล็ด ยี่โถมีเมล็ดคล้ายๆ กับชวนชมแต่มีขนาดเล็กกว่า ที่สวนไม้หอมฯ ยังไม่มีการทดลอง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
เป็นพันธุ์ไม้หอมราคาถูก
การดูแลรักษาง่าย ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน
สามารถปลูกเป็นไม้ประดับที่สวยงามได้เนื่องจากใบมีลวดลายสวยงาม
ข้อแนะนำ:
นกรณีที่ต้องการปลูกเพื่อให้ออกดอกที่สวยงาม ต้องทำการตัดแต่งกิ่งแขนงเล็กๆ ออกให้หมด
ต้องการแดดจัดตลอดวัน ต้องการน้ำในระดับปานกลาง การปลูกควรดูเรื่องแสงเป็นสำคัญ
มีหลายสี มีทั้งชนิดดอกซ้อน และดอกลา ชนิดดอกซ้อนจะมีกลิ่นหอมมากกว่าชนิดดอกลา ในการเลือกซื้อมาปลูกควรเลือกซื้อต้นที่มีดอกติดมาจะป้องกันความผิดพลาดได้
ข้อมูลอื่นๆ:
ลำต้นและยาง จากทุกส่วน มีสารพิษชื่อ digitalis ทำให้ระคายเคืองเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารก่อน ตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเดิน ปวดศีรษะ และปวดท้อง ถ้ารับประทานเข้าไปมาก และล้างท้องไม่ทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผ่านทางลำไส้และแสดงพิษต่อหัวใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นกับชนิดของไกลโคไซด์
ใบ ต้มรับประทานลดอาการบวม แก้ไข้มาเลเรีย ทำให้แห้งเป็นยาไล่แมลง
ดอก ใช้แก้อักเสบ ปวดศีรษะ
เอกสารอ้างอิง:
1. ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ.  2542 หน้า. (710)
2. http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex/toxic_plant.asp?gr=G14&pl=0556&id=1
3. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (378)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม