ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
กระเทียมเถา
 
กระเทียมเถา
ชื่อสามัญ: Garlic vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry
Mansoa hymenaea (Lam.) A. Gentry
Pseudocalymma hymenaea (A.P. de Candole) Sandwith
วงศ์: BIGNONIACEAE
ถิ่นกำเนิด: เม็กชิโก และบราซิล
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย อาศัยพาดพิงต้นไม้หรือซุ้ม ทรงพุ่มแน่นหากอยู่กลางแจ้ง
ฤดูการออกดอก: ออกดอกช่วงฤดูหนาว (พ.ย. - ก.พ.)
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน กลิ่นคล้ายกระเทียม
การขยายพันธุ์:
การตอน สามารถทำได้ และต้องต้องใช้ฮอร์โมนช่วย
การปักชำ ใช้กิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป เด็ดใบทิ้งให้หมด ปักชำในที่ร่มรำไร
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกเป็นพวงสวยงามมาก
ข้อแนะนำ:
ชอบแสงแดดจัด
ควรทำค้างหรือที่ยึดเกาะให้ เนื่องจากโดยธรรมชาติจะไม่เลื้อยขึ้นต้นไม้อื่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยผูกนำในช่วงแรกของการปลูก
หมายเหตุ:
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย อาศัยพาดพิงต้นไม้หรือซุ้ม
ใบ ใบประกอบ มีใบย่อย 1 คู่ ออกตรงข้ามกันตามข้อต้น ใบบางแต่แข็งกระด้าง ใบรูปไข่ขอบใบเรียบ ปลายใบและโคนใบแหลม ก้านใบสั้นมีมือเกาะอยู่ระหว่างใบย่อยแต่ละคู่ ในขณะที่ใบยังอ่อน ใบจะมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นกระเทียม
ดอก ดอกเป็นช่อตามข้อต้น หรือตามโคนกาบใบ ช่อหนึ่งจะมี 10-20 ดอก ดอกสีม่วงอ่อน ตรงปากดอกหรือกลางดอกสีค่อนข้างขาวมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเล็กน้อย  ลักษณะดอก จะเป็นรูปกรวยปากบาน หรือรูปแตร มีกลีบดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานใหม่ ๆ จะเป็นสีขาว แล้วจะกลายเป็นสีชมพูและสีม่วงเมื่อแก่จัด มีเกสรตัวผู้ภายในดอก 4 อัน สั้น 2 อัน และยาวอีก 2 อัน ในช่วงที่ออกดอก
เอกสารอ้างอิง:
1. BGO Plant Database, The Botanical Garden Organization, Ministry of Environment and Natural Resources, Thailand
2. The Encyclopedia of Plants in Thailand (สารานุกรมพืชในประเทศไทย)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม