ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
แฮปปี้เนส
 
แฮปปี้เนส
ชื่อสามัญ: Pink trumpet vine, Phodania
ชื่อวิทยาศาสตร์: Podranea ricasoliana (Tamfani) Sprague
วงศ์: BICNONIACEAE
ถิ่นกำเนิด: พันธุ์ไม้จากต่างประเทศ
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มเตี้ย แตกกิ่งก้านสาขามาก พุ่มขนาด 1 - 2 ม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน แต่หอมมากช่วงเย็น - มืด
การขยายพันธุ์:
การปักชำ โดยใช้กิ่งอ่อนในกระบะพ่นหมอกเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่มีราคาถูก เนื่องจากขยายพันธุ์ง่าย การเจริญเติบโตรวดเร็ว
ดอกดกมากและออกดอกได้หลายครั้งเกือบตลอดทั้งปี
ใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยมากเพียง 1 - 2 ตรม.
หากไม่มีพื้นที่ปลูกก็สามารถเป็นไม้กระถางได้ และสามารถควบคุมทรงพุ่มง่าย
จากการเก็บข้อมูลในการปลูกมา 2 ปีเศษ พบว่ายังไม่มีโรคและแมลงเข้าทำลาย
สีสันของดอกสวยงาม สามารถใช้ประดับสวนหรืออาคารสถานที่ได้ดีชนิดหนึ่ง
ข้อแนะนำ:
ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตมาก พื้นที่ปลูกควรได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน
ต้องการน้ำและปุ๋ยจำนวนไม่มาก แต่ต้องการบ่อยครั้ง หากขาดน้ำใบจะเหี่ยวทันที
ควรมีการตัดแต่งกิ่งเล็กๆ ออกบ้างจะช่วยให้มีดอกขนาดใหญ่
แฮปปี้เนสไม่ทนน้ำท่วมขัง (ในปี 2548 ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บางส่วน 2 วัน พบว่าแฮปปี้เนสถูกน้ำท่วมตาย
ปุ๋ยเคมีมีความจำเป็นในระดับหนึ่งต่อพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ สามารถปลูกแฮปปี้เนสได้ดีทั้งที่พื้นที่มีคุณสมบัติของดินไม่ค่อยดีนัก (ดินชุดกำแพงแสนค่อนข้างเค็มและอินทรียวัตถุต่ำ)
จากการค้นข้อมูลพบว่า ในต่างประเทศแฮปปี้เนสมีหลายสายพันธุ์ สวยงาม
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (422)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม