ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
เล็บมือนางแคระ เล็บมือนางแคระ
เล็บมือนางแคระ
 
เล็บมือนางแคระ
ชื่ออื่นๆ: จะมั่ง (เหนือ) จ๊ามั่ง (เหนือ) ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) มะจีมั่ง (เหนือ) และ อะดอนิ่ง (มลายู ยะลา)
ชื่อสามัญ: Chinese honeysuckle, drunken sailor, quisqualis, Rangoon creeper, red jasmine, Burma Creeper, Scarlet Rangoon
ชื่อวิทยาศาสตร์: Quisqualis indica L.
วงศ์: COMBRETACEAE (Indian Almond family)
ถิ่นกำเนิด: Native to tropical Africa (i.e. Benin, Ivory Coast, Ghana, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Tanzania, Zaire and Angola), the Indian Sub-continent (i.e. India, Nepal and Sri Lanka), China, Taiwan and south-eastern Asia (i.e. Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Papua New Guinea and the Philippines)
พื้นเมืองแถบแอฟริกาเขตร้อน (เช่น เบนิน,ไอวอรี่โคสต์, กานา, มาลี , ไนจีเรีย, เซียร์ราลีโอน โตโก, แทนซาเนีย, แองโกลา และ ซาอีร์) อินเดียทวีปย่อย (เช่น อินเดีย เนปาล และศรีลังกา), จีน, ไต้หวัน และเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก (เช่น กัมพูชา ลาวพม่า ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี และฟิลิปปินส์)
ลักษณะทั่วไป: เล็บมือนางเป็นไม้รอเลื้อย ต้นแก่เป็นไม้เนื้อแข็ง ใบเดี่ยวรูปวีหรือรูปไข่ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกมีลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 4 นิ้ว ตรงปลายดอกจะแยกออกเป็น 5 กลีบ
ฤดูการออกดอก: พฤษภาคม - กันยายน
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนๆ ตลอดวัน
การขยายพันธุ์: ใช้รากหรือเหง้า ที่ต้นอ่อนเกิดขึ้น แยกเอามาชำในที่ชุ่มชื้น
ข้อดีของพันธุ์ไม้: เล็บมือนางสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด
ข้อแนะนำ:
เล็บมือนางเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายและมีความอุดมสมบูรณ์พอควร แสงแดดปานกลาง น้ำปานกลาง ปลูกได้ทุกฤดูกาล
ในบางพื้นที่ที่แห้งแล้งอาจมีการทิ้งใบทั้งหมดในช่วงฤดูแล้งเป็นเรื่องที่พบได้ ควรปล่อยให้ใบร่วงให้หมดก่อน แล้วจึงให้น้ำและปุ๋ย เล็บมือนางก็จะสวยได้ตามปกติ
ข้อมูลอื่นๆ:
การตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยมีการออกดอกมากขึ้น
สรรพคุณทางยา สามารถศึกษาได้ที่ https://medthai.com/เล็บมือนางเล็บมือนาง
เอกสารอ้างอิง:
1. https://toptropicals.com/catalog/uid/quisqualis_indica.htm
2. https://th.wikipedia.org/wiki/เล็บมือนางเล็บมือนาง
3. https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/Html/quisqualis_indica.htm
4. http://www.jaycjayc.com/quisqualis-indica-rangoon-creeper
5. https://medthai.com/เล็บมือนางเล็บมือนาง
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท 087-1665251
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม