ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พุดเศรษฐีสยาม
 
พุดเศรษฐีสยาม
ชื่ออื่นๆ: ดอกกังหันลมยักษ์
ชื่อสามัญ: Sanango, Uchu Sanango, Shiric Sanago
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tabernaemontana sananho, Bonafousia sanango
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: บราซิล ฝรั่งเศส กิอานา
ลักษณะทั่วไป: เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ทรงพุ่มแน่นทึบ แตกกิ่งก้านสาขาไม่ค่อยเป็นระเบียบ สูงได้ถึง 5-10 ม.
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากตั้งแต่ปลายฤดูฝน – ฤดูหนาว)
เวลาที่ดอกหอม: หอมตลอดวัน (ช่วงเวลาที่อุณหภูมิต่ำ แสงแดดอ่อนจะหอมมากว่าช่วงอื่นๆ)
การขยายพันธุ์:
นิยมขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด โดยใช้พันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกันกับพุด เช่น พุดกุหลาบ พุดจีบ เป็นต้นตอ
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ออกดอกตลอดปี
ลำต้นและใบสวยงาม ใช้ในการประดับและตกแต่งสวนและสนามได้ดี
ข้อแนะนำ:
ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี แสงแดดจัดตลอดวัน
เป็นพันธุ์ไม้พุ่มขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อปลูกหลายๆ ปี การปลูกลงดินจะเหมาะสมกว่าการปลูกในกระถาง
ข้อมูลอื่นๆ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ออกดอกที่ยอด การตัดแต่งให้พุ่มโปร่งและได้รับแสงแดดจะช่วยให้ออกดอกเร็วขึ้น
เอกสารอ้างอิง:
1. http://toptropicals.com/cgi-bin/garden_catalog/cat.cgi?uid=Tabernaemontana_sananho
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม