ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
รสสุคนธ์ขาว
 
รสสุคนธ์ขาว
ชื่ออื่นๆ: เถากระปดใบเหลี่ยม บอระคน สุคนธรส ปดคาย ปดเลื่อน ปดน้ำมัน รสสุคนธ์ ย่านปด มะตาดเครือ อรคนเถา เสาวคนธ์
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib.
วงศ์: DILLENIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก แต่มีลำต้น (เถา) เหนียว
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี (ออกดอกมากช่วงปลายฤดูฝน - ต้นฤดูหนาว)
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเย็น - เช้า ช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งกลิ่นหอมมากกว่าช่วงที่มีอุณหภูมิสูง
การขยายพันธุ์:
จากการค้นคว้าข้อมูล สามารถขยายพันธุ์ได้โดย การตอน การทาบกิ่ง และเพาะเมล็ด (ที่สวนไม้หอมฯ อยู่ในระหว่างการทดลองขยายพันธุ์)
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ดอกในแต่ละช่อจะทยอยบาน ทำให้สามารถชื่นชมความงามและความหอมดอกได้หลายวัน
เป็นพันธุ์ไม้เลื้อยที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เหมาะกับการทำซุ้มขนาดกลาง - เล็กได้ดีชนิดหนึ่ง
ถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้หอมเลื้อย แต่สามารถปลูกเป็นกลุ่มก้อนกองกับพื้นดินโดยยังสามารถออกดอกได้
ข้อแนะนำ:
เป็นพันธุ์ไม้หอมเลื้อยที่ต้องการแสงแดดตลอดวัน ต้องการความชื้นระดับปานกลาง
ข้อมูลอื่นๆ:
ดอก กลิ่นดอกใช้ในการบำบัดทางอารมณ์  ดอกเข้ายาหอมบำรุงหัวใจ แก้เป็นลมอ่อนเพลีย
ใบ ค่อนข้างหยาบกระด้าง ผู้ที่แพ้ฝุ่นละออง หรือใบไม้ที่ระคายเคือง ควรระมัดระวังในการปลูกพันธุ์ไม้ชนิดนี้
เอกสารอ้างอิง:
1.
ดร. วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.  พจนานุกรมไม้ดอกไม้ประดับ 2542. หน้า (719)
2. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (522)
3. Uamporn Veesommai and Thaya Janjittikul.  Plant Materials in Thailand.  Second Published in Thailand in 2001.  640 p. (347)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม