ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
โมกส้ม
 
โมกส้ม
ชื่ออื่นๆ: โมกแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wrightia dubia (Sims) Spreng.
วงศ์: APOCYNACEAE
ถิ่นกำเนิด: เอเชียเขตร้อน
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็กไม่มีทรงพุ่มที่แน่นอน ต้องคอยตัดแต่งทรงพุ่มเป็นระยะจึงจะได้ทรงพุ่มที่สวยงาม
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี กลิ่นหอมอมเปรี้ยว
การขยายพันธุ์:
การตอน เหมาะกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งราก ใช้เวลาในการตอนประมาณ 2 เดือน และควรทำในฤดูฝน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ดอกสีส้มอมแดงสดใสมาก
ปลูกได้ดีในที่ร่มรำไร
เหมาะกับพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงไม่เกิน 50 - 70% จึงสามารถปลูกแทรกได้ดีในพื้นที่ไม้ต้นใหญ่ๆ ได้ดีชนิดหนึ่ง
ข้อแนะนำ:
ก่อนชื้อควรดมกลิ่นของดอกก่อน เพราะกลิ่นของดอกไม้ชนิดนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบ
ข้อมูลอื่นๆ:
เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการน้ำและความชื้นในอากาศสูง จึงพบมากทางภาคใต้
เอกสารอ้างอิง:
1. https://th.wikipedia.org/wiki/โมกแดง
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ นครปฐม