ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ลัดดาวัลย์
 
ลัดดาวัลย์
ชื่อสามัญ: Snow vine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Porana volubilis
วงศ์: CONVOLVULACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศอินเดีย
ลักษณะทั่วไป: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก เจริญเติบโตค่อนข้างช้า ทรงพุ่มไม่แน่นอนตามสถานที่ยึดเกาะ
ฤดูการออกดอก: ปลายฤดูฝน - กลางฤดูหนาว (ต.ค. - ธ.ค.)
เวลาที่ดอกหอม: ช่วงเช้าๆ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
การขยายพันธุ์:
การตอน ต้องเป็นกิ่งที่ใหญ่ เพราะพันธุ์ไม้ชนิดนี้กิ่งหักง่าย
การปักชำ ควรทำในช่วงฤดูฝน
การทับกิ่งบริเวณที่เป็นข้อ ควรทำในช่วงฤดูฝน และหาเศษวัสดุมาบังแสงเฉพาะส่วนที่ทับกิ่ง
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมเลื้อยที่การเจริญเติบโตไม่รวดเร็ว น้ำหนักต้นไม่มาก เหมาะที่จะทำเป็นไม้ขึ้นซุ้มที่นั่งพักผ่อน
ออกดอกพร้อมๆ กันเกือบทั้งต้น เวลาออกดอกจะสวยงามมาก
ต้องการน้ำไม่มากในการเจริญเติบโต
ราคาต้นพันธุ์ไม่แพง เนื่องจากมีมานานแล้ว
ข้อแนะนำ:
การปลูกไม้หอมชนิดนี้เพื่อขึ้นซุ้ม ควรทำหลักปักและนำต้นมาผูกกับหลักนำต้นขึ้นซุ้ม เพราะโดยธรรมชาติของพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ไม่ค่อยเลื้อยขึ้นซุ้มเอง
ในการปลูกขึ้นซุ้มควรปลูกทุกเสาของซุ้ม จะทำให้ได้ซุ้มที่สวยงามเร็วขึ้น (ลงทุนค่าต้นพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้น)
ข้อมูลอื่นๆ:
ที่สวนไม้หอมของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ ออกดอกเพียงปีละ 1 - 2 ครั้งเท่านั้น
เป็นพันธุ์ไม้หอมที่คนไทยไม่ค่อยสนใจปลูกกันเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามควรรักษาพันธุ์ไม้หอมชนิดนี้ไว้ให้อนุชนรุ่นลูกหลานเราสักต้นก็ยังดี
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (273)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม