ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล) ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล)
ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล)
ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล)
 
ถั่วลิสงเถา (ถั่วบราซิล)
ชื่ออื่นๆ: ถั่วปิ่นโต ถั่วลิสงเถา ถั่วเปรู ถั่วอมาริลโล
ชื่อสามัญ: pinto peanut (English, Australia); man? forrajero perenne, man? perenne (Spanish); amendoim forrageiro (Portuguese); kacang pinto (Indonesia); thua lisong tao (Thailand)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg.
วงศ์: FABACEAE (alt. LEGUMINOSAE or PAPILIONACEAE)
ถิ่นกำเนิด: South America: Brazil (Bahia, Goi?s, Minas Gerais states)
ลักษณะทั่วไป: เป็นพืชเลื้อยคลุมดิน สูงประมาณ 5 นิ้ว
ฤดูการออกดอกติดผล: ตลอดปี ออกดอกมากช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน
การขยายพันธุ์:
การปลูกด้วยเมล็ด
การปักชำ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับพืชชนิดนี้ เพาะชำง่าย
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ทนแล้ง
ต้นเตี้ย มีดอกสวยงาม ครอบคลุมผิวดินได้ดีและรวดเร็ว
ข้อแนะนำ: ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้อาจมีการใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ในการดูแลรักษาแปลงถั่วควรใส่ปุ๋ยทริปเปิ้ล ซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) ในช่วงต้นฤดูของทุกปี ในอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่
ข้อมูลอื่นๆ: การปลูกด้วยเมล็ด อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ หรือส่วนของท่อนพันธุ์ที่นำไปเพาะชำ ยาวประมาณ 10 ซม. โดยปลูกเป็นหลุมๆ ละ 1 ต้น ที่ระยะ 50X50 ซม.
หมายเหตุ:
พันธุ์ไม้ชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิระหว่าง 22 ?C (72 ?F) และ 28 ?C (82 ?F)  ระดับ pH ของดินที่เหมาะสมคือ 4.5-7.2 ปริมาณน้ำฝนตลอดปีประมาณ 1,500 - 2,000 มิลลิเมตร
is ภาพวาดลักษณะของถั่วบราซิล
ระวังอย่าสับสน  อีกชื่อหนึ่งของถั่วบราซิล
Brazil nut / ถั่วบราซิล เป็น tree nut เป็นไม้ยืนต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Bertholletia excelsa พบในแถบอเมริกาใต้ เช่น ประเทศ Brazil, Bolivia และ Peru ส่วนที่ใช้บริโภค คือเมล็ดที่อยู่ภายในผลทีมีเปลือกแข็ง ถั่วบราซิล มีไขมันสูงถึง 69 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ และคาร์โบไฮเดรต 13 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งสำคัญของซีลีเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)

การใช้ประโยชน์ในอาหาร
ถั่วบราซิล นำมาบริโภคโดยการกะเทาะเปลือกออกแล้ว นำมาคั่วหรืออบ รับประทานเป็นอาหารขบเคี้ยว หรือรับประทานกับสลัด ใส่ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery)
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Arachis_pintoi.htm
2. http://www.thaigoodview.com/node/163525
3. http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2613/brazil-nut-ถั่วบราซิล
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท (087-166-5251)
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม