ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พวงทองต้น พวงทองต้น
พวงทองต้น
 
พวงทองต้น
ชื่ออื่นๆ: ดอกน้ำผึ้ง
ชื่อสามัญ: Shower of gold, Gold shower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Galphimia gracilis Bartl.
ชื่อพ้องอื่นๆ
1. Thryallis gracilis (Bartl.) Kuntze
2. Galphimia glauca f. parvifolia Nied.
3. Galphimia gracilis var. gracilis
4. Galphimia gracilis var. gracillima Hieron.
5. Galphimia gracilis var. grandiflora (Bartl.) Nied.
6. Galphimia splendens Jacob-Makoy ex Walp.
วงศ์: MALPIGHIACEAE หรือ วงศ์โนรา
ถิ่นกำเนิด: ประเทศเม็กซิโก
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก เจริญเติบโตช้า
การขยายพันธุ์: การตอนกิ่ง (ดีที่สุด) ปักชำกิ่ง และเพาะเมล็ด
ลักษณะพฤกษศาสตร์: ต้น  ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร ลำต้นตั้งตรง เปลือกต้นสีน้ำตาลแดงอมม่วง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลมแน่น  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายมนหรือมีติ่งแหลม โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวอมเหลือง  ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองเข้ม มีก้านกลีบสอบเรียว มีเกสรเพศผู้ 10 เกสร ยาวไม่เท่ากัน ก้านเกสรเพศเมียมี 3 แฉก ออกดอกตลอดปี
ข้อมูลอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นแปลง ตัดเป็นพุ่ม เพื่อบังกำแพง ปลูกเป็นแนวรั้ว ริมสระน้ำ ริมทะเล แต่ไม่ทนน้ำท่วมขัง เป็นพันธุ์ที่อดทนต่อสภาพแวดล้อม
เอกสารอ้างอิง:
1. สารานุกรมพืช
2. พวงทองต้น - วิกิพีเดีย
3. https://data.addrun.org/plant/archives/149-galphimia-glauca-cav
4. http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2816511
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท (087-166-5251)
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม