ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ปัตตาเวีย ปัตตาเวีย
 
ปัตตาเวีย
ชื่อสามัญ: Peregrina, Spicy jatropha
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jatropha integerrima Jacq.
วงศ์: EUPHORBIACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง มีจุดหายใจสีน้ำตาลประทั่วไปที่ลำต้นและกิ่ง แตกกิ่งก้านมากและมักโค้งลงสู่พื้นดิน การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเวียน ใบเดี่ยวทรงรีถึงรีแกมไข่กลับ ปลายใบโค้งมนมีติ่งหาง โคนใบสอบเรียวมีหนามอ่อนเกาะติดอยู่ประมาณ 4 - 6 อัน ก้านใบยาว ดอกออกเป็นช่อที่บริเวณปลายกิ่ง ก้านช่อยาว ดอกทยอยบาน ดอกย่อยบานเต็มที่ขนาดประมาณ 1.5 ซม. ดอกมีหลายสี เช่น แดง ชมพู ชมพูม่วง เป็นต้น ผลมีสามพู เมื่อแก่แห้งแล้วแตกดีดเมล็ดออกจากผล เมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาล
การขยายพันธุ์: การปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง และการเพาะเมล็ด
การปลูก:
ปลูกเป็นต้นทรงสูง โดยปลูกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม 2 - 4 ต้น
ปลูกเป็นแนวเตี้ย โดยปลูกชิดติดกันให้แน่น โดยระยะระหว่างต้นและระหว่างแถว ประมาณ 10 - 20 ซม. แล้วตัดแต่งให้มีระดับความสูงตามต้องการ
เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ความสายงามที่ดอก หลุมปลูกจึงควรอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน หรือได้รับแสงเต็มที่ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
การดูแลรักษา:
การตัดแต่งกิ่ง หากปลูกเป็นต้นสูงเพื่อให้ออกดอกตามธรรมชาติ ควรตัดบางกิ่งที่ไขว้ทับกันออกบ้างเท่านั้น
การรดน้ำ ควรให้น้ำบ้างเดือนละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวจนเกินไป เนื่องจากพืชมีความทนทานต่อสภาพการขาดน้ำ
การใช้ประโยชน์ด้าน
ภูมิสถาปัตย์:
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวพริ้วเบา แบบสบายๆ
ให้ดอกได้ตลอดทั้งปี ดอกทยอยบานได้นาน มีหลายสี
เอกสารอ้างอิง:
1. http://www.plantatlas.usf.edu/main.asp?plantID=1714
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: รัตนะ สุวรรณเลิศ
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม