ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
นิออน
 
นิออน
ชื่อสามัญ: Barometer bush, Ash plant, Texas barometer bush
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson.
วงศ์: SCROPHULARIACEAE
ถิ่นกำเนิด: สหรัฐอเมริกา
ลักษณะพฤกษศาสตร์: ไม้พุ่มขนาดเล็ก 1-2 ม. แตกกิ่งก้านจำนวนมาก ทรงพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว ผิวสัมผัสละเอียด ใบรูปไข่กลับถึงรูปรี สีเขียวอมเทา ยาว 2-3 ซม. มีขนอ่อนนุ่ม มักบิดห่อขึ้นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเป็นสีม่วงจาง ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีม่วงสดถึงชมพูอมม่วงแดง มักออกดอกพร้อมกันทั้งต้น
ฤดูการออกดอก: ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง ปักชำ ชอบความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
ปลูกในสวนหย่อมหรือสนามหญ้าได้ดี
เมื่อระบบรากแข็งแรงแล้วจะค่อนข้างทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี (ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ)
ข้อแนะนำ:
ไม่ควรปลูกในพื้นที่มีแสงแดดน้อย เพราะจะทำให้ออกดอกน้อยกว่าปลูกกลางแจ้งและใบจะเขียว
เอกสารอ้างอิง:
1. http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LEFR3
2. Tem Samitinand. Thai Plant Names. Revised Edition 2001.  810 p.(319)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท  และสุดใจ วรเลข
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม