ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ชบาหนู ชบาหนู
ชบาหนู
 
ชบาหนู
ชื่ออื่นๆ: ชบาหลอด ชบาร่ม
ชื่อสามัญ: Turk's cap, Sleeping hibiscus, Wax Mallow
ชื่อวิทยาศาสตร์: Malvaviscus arboreus Cav. var. drummondii (Torr. & A.Gray) Schery.
ชื่อพ้องอื่นๆ  Malvaviscus drummondii
วงศ์: MALVACEAE
ถิ่นกำเนิด: ทางใต้ของอเมริกา
ลักษณะพฤกษศาสตร์: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีเทาปนน้ำตาล  ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงสลับ ใบอ่อนรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 5-7 ซม. ยาว 10-13 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบาง ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม ก้านใบยาว 0.8-1 ซม.  ดอก สีแดงหรือสีชมพูอ่อน ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่งและห้อยลง กลีบดอกบางชั้นเดียว โคนกลีบดอกซ้อนเกยกันเป็นหลอดยาว 5-6 ซม. ปลายแยก 5 กลีบ ยอดเกสรเพศเมียสีแดง แยกเป็น 10 แฉก ดอกบานเต็มที่จะคลี่กลีบเพียงเล็กน้อย  ผล ผลแห้งแตก
ข้อมูลอื่นๆ:
เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกเป็นพุ่มเดี่ยวจึงจะสวยงาม
pH ของดิน Circumneutral (pH 6.8-7.2)
ขยายพันธุ์ ตอนกิ่ง หรือปักชำ ชอบความชื้นปานกลาง และแสงแดดเต็มวัน
เอกสารอ้างอิง:
1. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
2. https://herb.in.th/ต้นชบาหนู
3. http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Shrubs/ชบาหนู.html
4. https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=MAARD
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท (087-166-5251)
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม