ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
ประทัดจีน
 
ประทัดจีน
ชื่ออื่นๆ: ประทัดฝรั่ง ประทัด
ชื่อสามัญ: Coral plant, Fountain plant, Stave-wood, Surinam quassia wood
ชื่อวิทยาศาสตร์: Russelia equisetiformis Schlttdl. & Cham; Quassia amara L.
วงศ์: SCROPHULARIACEAE - SIMAROUBACEAE
ถิ่นกำเนิด: เม็กซิโก
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นไม้พุ่มมีลำต้นสั้น กิ่งก้านมีลักษณะเป็นเหลี่ยมยาว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบรอบข้อหรือเป็นคู่รูปรี ขอบมีติ่งหนามหรือหยักเป็นแฉกเล็กๆ ต้นมักมีใบน้อยแต่อาศัยกิ่งก้านทำหน้าที่แทนใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งรูปแตรยาว ดอกมีทั้งสีแดง ชมพู และเหลือง
การขยายพันธุ์: การปักชำกิ่ง และการใช้เมล็ด
การปลูก:
ปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้นในกระถาง
ปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้น เป็นแปลงยาว ทรงกลม หรือรูปทรงตามต้องการ
การดูแลรักษา:
ประดับตามมุมหรือขอบแนวอาคาร ในส่วนที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
ปลูกประดับในสนามที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน
ปลูกในพื้นที่ที่มีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 60% และมีแสงแดดส่องเข้าถึงไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน
ควรตัดแต่งกิ่งหลังจากการให้ดอกพร้อมกันจำนวนมากแล้วทุกครั้ง โดยตัดให้เหลือความสูงประมาณ 30 - 50 ซม.
ควรให้ปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15:15:15 ในอัตราส่วน 5/0.2 กก. ต่อพื้นที่ปลูก 1 ตรม.
รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
การใช้ประโยชน์ด้าน
ภูมิสถาปัตย์:
ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวพลิ้วเบาแบบสบายๆ
ให้ความรู้สึกนุ่มนวลทางสายตา ที่มีสีเขียวและดำเป็นพื้นแบบลายเส้นและเขียวอ่อนกระจายตัดความแข็งของสีพื้น
ชนิดที่มีดอกสีแดงสดให้ความรู้สึกรื่นเริง เพราะดอกจะมีการขยับเคลื่อนไหวเมื่อลมพัดผ่าน
เอกสารอ้างอิง:
1. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย  เต็ม สมิตินันทน์  ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาชน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: ไพร มัทธวรัตน์
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม