ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
บานเช้า
 
บานเช้า
ชื่ออื่นๆ: บานเช้าสีขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์: Turnera subulata G.E.Sm.
วงศ์: TURNERACEAE
ถิ่นกำเนิด: อเมริกาเขตร้อน
ลักษณะพฤกษศาสตร์: เป็นไม้ล้มลุกมีเนื้อไม้ แตกกิ่งก้านมากและมักโค้งลงสู่พื้นปรกคลุมดิน กิ่งอ่อนมีขนสั้นอ่อนนุ่มสีขาวเกาะติดจำนวนมาก การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบเวียน ใบเดี่ยวทรงรีสีเขียว ปลายแหลม โคนเรียวแหลม ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อย มีหูใบขนาดเล็กทรงสามเหลี่ยมสีเขียวปลายสีเหลือง ก้านใบสีเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกออกเดี่ยวที่ซอกใบบริเวณปลายกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบสีม่วงดำ กลางสีเหลือง ปลายสีขาว ดอกบานตอนเช้าเมื่อมีแสงแดดแล้ว ตอนเย็นจะเหี่ยวหุบเป็นรูปหลอดตั้ง ผลทรงกลมปลายแหลม แห้งแล้วแตกเป็น 3 พู เมล็ดทรงกลมขนาดเล็กจำนวนมาก
การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด และการปักชำกิ่ง
การปลูก:
ปลูกเป็นกลุ่มหลายๆ ต้น
เป็นแปลงยาวทรงกลม โดยตัดแต่งกิ่งให้มีความสูงตามต้องการ
เป็นรั้วหรือกลุ่มดอกไม้
การดูแลรักษา:
ประดับตามมุมหรือขอบแนวอาคาร ในส่วนที่มีแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
ปลูกประดับในสนามที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน
ต้องมีการตัดแต่งกิ่งเสมอเพื่อให้แตกยอดใหม่ หรือเมื่อเห็นว่าการออกดอกไม่ดกแล้ว
ต้องการน้ำปานกลาง - มาก
ต้องการปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15:15:15 เดือนละครั้งเพื่อให้ออกดอกดก
การใช้ประโยชน์ด้าน
ภูมิสถาปัตย์:
ให้ความรู้สึกเป็นแนวบังสายตาที่เป็นดอกไม้สีขาวแต้มดำ
ให้ความรู้สึกเป็นกระถางดอกไม้ขนาดใหญ่กลางสนามหญ้า
ช่วยลดความเขียวและเพิ่มความสว่างของสนามและอาคาร
เอกสารอ้างอิง:
1. พลเอก ยุทธนา คำดี.  ไม้ดอกและไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติ.  บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด. 2536
2. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้.  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544.  ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม).  พิมพ์ที่ บริษัทประชาขน จำกัด. 2544
รวบรวมโดย: รัตนะ สุวรรณเลิศ
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม