ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ทรัพยากรพืชพรรณฯ
 
พุดป่า
 
พุดป่า
ชื่ออื่นๆ: คำมอกสงขลา รักนา (ภูเก็ต)
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gardenia thailandica Tirveng.
วงศ์: RUBIACEAE
ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป: ไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขาบริเวณโคนต้นมาก
เวลาที่ดอกหอม: หอมอ่อนๆ ตลอดวัน (หอมมากตอนเย็นใกล้มืด)
การขยายพันธุ์:
การเพาะเมล็ด ทำได้แน่นอนครับ เพราะว่าต้นที่ปลูกที่สวนไม้หอมฯ เป็นต้นที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการนี้
ข้อดีของพันธุ์ไม้:
เป็นพันธุ์ไม้หอมขนาดเล็ก ต้องการพื้นที่ในการปลูกไม่มากเพียง 1 - 2 ตรม. ก็เพียงพอ
กลิ่นหอมแรง
ลักษณะดอกสวยงามมาก
ข้อแนะนำ:
ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้หอมขนาดเล็ก แต่ต้องการแสงมากในการเจริญเติบโต ควรปลูกกลางแจ้ง
เนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้ตระกูลพุดที่โตช้า ในปีแรกไม่ควรตัดแต่งทรงพุ่มเพราะจะทำให้ต้นโตช้า
พุดป่ามีความต้องการน้ำในการเจริญเติบโตมาก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลอื่นๆ:
ลักษณะของต้นและใบคล้ายกับพุดน้ำบุษย์ ต่างกันที่ลักษณะของดอกที่สวยกว่า (ลองเปรียบเทียบดูนะครับ)
เอกสารอ้างอิง:
1. Tem Samitinand.  Thai Plant Names.  Revised Edition 2001.  810 p. (249)
รวบรวมโดย: นพพล เกตุประสาท
หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม