ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ที่พัก - การเดินทาง
ที่พัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หอพักนานาชาติ

หอพักนานาชาติ
โทร. 034-355593

แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม

แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355168 และ 034-355166