ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ที่พัก - การเดินทาง
การเดินทาง
kps
โดยรถตู้ ประจำทางที่ผ่านสายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี (88)  กรุงเทพ-ด่านช้าง (994) และกรุงเทพ-บางลี่ (80)
โดยรถตู้ - รถตู้จาก ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน (หน้า TOP super market) - วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 085-2237412
- รถตู้จาก ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (หน้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) - บางเขน
โทร. 086-0618273
โดยรถตู้ - ท่ารถตู้ปิ่นเกล้า (ข้างโลตัส-ปิ่นเกล้า) - ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 092-7792705  (เวลา 06.30 - 20.30 น.)
- ท่ารถตู้ปิ่นเกล้า ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (หน้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) - ปิ่นเกล้า
โทร. 092-7792704  (เวลา 05.30 - 18.30 น.)
โดยรถตู้ - รถตู้จากหมอชิต - โรงเรียนการบิน ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โทร. 087-0942175
- รถตู้จากโรงเรียนการบิน ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - หมอชิต  โทร. 086-0853976
โดยรถตู้ - รถตู้จากหมอชิต - ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 090-0970648 (เวลา 05.00 - 20.00 น.)
- รถตู้จาก ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - หมอชิต (เวลา 06.00 - 20.00 น.)