ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลผลิตจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายแรกของประเทศไทยและของโลก จากหน่วยวิจัยจระเข้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนากระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยในระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง เรื้อรัง และศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งจนเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและประชาชนรู้จักกันอย่างกว้างขวาง
sp50

เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เลือดจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร pin ติดต่อสั่งซื้อได้ที่
sp50หน่วยบริหารและธุรการ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
sp50มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม
sp50โทร. 034-351-399 ภายใน 3682-4

pin สอบถามข้อมูลทางวิชาการได้ที่
sp50รศ. วิน  เชยชมศรี
sp50โทร. 081-807-7451