ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์
สุลักษณ์  แจ่มจำรัส
หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
โทร. 034-351-399 ต่อ 440 หรือ 083-315-5018

ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้ามัสลิน ใช้สีย้อมและสารช่วยย้อมจากธรรมชาติ เช่น สีจาก พะยอม กรรณิการ์ แก้ว ฯลฯ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคในการลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง ฯลฯ การใช้สีจากธรรมชาติยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากไม้หอมหรือไม้ป่าธรรมชาติ ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์มีความหลากหลายของสีสันที่ได้ตามชนิด อายุ และส่วนของพืชที่ใช้ สีอ่อนนุ่มนวลสบายสายตา

sp50วิธีการถนอมผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ
sp501. ไม่ควรซักผ้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าขาว
sp502. ควรซักด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาซักผ้าแห้ง (Cross Super)

ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์ ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์ ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์
ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์ ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์ ผ้าเช็ดหน้าอินทรีย์