ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ หลายสายพันธุ์
ติดต่อ คุณอ้อย โทร. 085-8420067
ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง
อโกลนีมา
อโกลนีมา

ติดต่อ
หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสน
โทร. 034-351399 ต่อ 485, 440  โทรสาร 034-351392