ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่แตงทอง ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดไร่แตงทอง ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไร่แตงทอง ต. ทุ่งลูกนก อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม

candle57-01
candle57-02
candle57-03
candle57-04
candle57-05
candle57-06
candle57-07
candle57-08
candle57-09
candle57-10
candle57-11
candle57-12
candle57-13
candle57-14
candle57-15
candle57-16
candle57-17
candle57-18
candle57-19
candle57-20
candle57-21
candle57-22
candle57-23
candle57-24
candle57-25
candle57-26
candle57-27
candle57-28
candle57-29
candle57-30
candle57-31
candle57-32
candle57-33
candle57-34
candle57-35

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ