ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี
วันที่ 18 มีนาคม 2558
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ร่วมงาน "วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี"
ในงานมีพิธีสักการะพระพิรุณ วางพวงมาลัยดอกไม้สดหน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 36 รูป มอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557
มอบโล่ผู้มีอุปการคุณแก่คณะเกษตร กำแพงแสน รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และฟังเทศน์ฟังธรรม โดย พระอาจารย์ศิลปจิตร รมจิตโต
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโป่งนก อ. ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี
วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี

agri36-01
agri36-02
agri36-03
agri36-04
agri36-05
agri36-06
agri36-07
agri36-08
agri36-09
agri36-10
agri36-11
agri36-12
agri36-13
agri36-14
agri36-15
agri36-16
agri36-17
agri36-18
agri36-19
agri36-20

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ