ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมศูนย์ฯ
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559
วันที่ 2-11 ธันวาคม 2559
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ร่วมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ณ บริเวณสระพระพิรุณ กิจกรรมในงานประกอบด้วย
การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
(แนวทางการปรับปรุงคุณภาพดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แนวตั้ง การวิเคราะห์สมบัติพื้นฐานของดิน
เรื่องกล้วยๆ ปลูกกล้วยปลอดโรค ถั่วฝักยาวสายพันธุ์ต่างๆ ถอดรหัสผักดองนานาชาติ
ข้าวหมากของหวานจากจุลินทรีย์ Probiotic มิตรตัวน้อย น้ำมัน...??? อะไรดีต่อสุขภาพ
กล้วย กล้วย เรื่องน่ารู้ การรวบรวมพันธุ์มันพื้นบ้าน การปลูกพืชผักสุขภาพในภาชนะต่างๆ เพื่อการบริโภค
เทคนิคการตอนต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำหมักคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตร)
การฝึกอบรม
(การผลิตวัสดุปลูกพืชคุณภาพทำง่าย ดูแลสบาย การทำวัสดุเพาะกล้าพืชอย่างง่าย การปลูกกล้วย
จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล้วยกรอบปรุงรส การผลิตมะละกอเพื่อการค้า เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
การหมักปุ๋ยด้วยถุงพลาสติกดำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพจากกากกาแฟ โยเกิร์ต ทำเองได้...ง่ายจัง
การทำข้าวหมากหลากสี การทำครีมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนพืชผัก...ง่ายนิดเดียว
การทำน้ำข้าวกล้องงอก การทำชาสมุนไพรในครัวเรือน การผลิตมะกรูดตัดใบแบบเกษตรพอเพียง)
และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559

การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
kps59-001
kps59-002
kps59-003
kps59-004
kps59-005
kps59-006
kps59-007
kps59-008
kps59-009
kps59-010
kps59-011
kps59-012
kps59-013
kps59-014
kps59-015
kps59-016
kps59-017
kps59-018
kps59-019
kps59-020
kps59-021
kps59-022
kps59-023
kps59-024
kps59-025
kps59-026
kps59-027
kps59-028
kps59-029
kps59-030
kps59-031
kps59-032
kps59-033
kps59-034
kps59-035
kps59-036
kps59-037
kps59-038
kps59-039
kps59-040
kps59-041
kps59-042
kps59-043
kps59-044
kps59-045
kps59-046
kps59-047
kps59-048
kps59-049
kps59-050
kps59-051
kps59-052
kps59-053
kps59-054
kps59-055
kps59-056
kps59-057
kps59-058
kps59-059
kps59-060
kps59-061
kps59-062
kps59-063
kps59-064
kps59-065
kps59-066
kps59-067
kps59-068
kps59-069
kps59-070
kps59-071
kps59-072
kps59-073
kps59-074
kps59-075
kps59-076
kps59-077
kps59-078
kps59-079
kps59-080
kps59-081
kps59-082
kps59-083
kps59-084
kps59-085
kps59-086
kps59-087
kps59-088
kps59-089
kps59-090
kps59-091
kps59-092
kps59-093
kps59-094
kps59-095
kps59-096
kps59-097
kps59-098
kps59-099
kps59-100


การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
kps59-101
kps59-102
kps59-103
kps59-104
kps59-105
kps59-106
kps59-107
kps59-108
kps59-109
kps59-110
kps59-111
kps59-112
kps59-113
kps59-114
kps59-115
kps59-116
kps59-117
kps59-118
kps59-119
kps59-120
kps59-121
kps59-122
kps59-123
kps59-124
kps59-125
kps59-126
kps59-127
kps59-128
kps59-129
kps59-130
kps59-131
kps59-132
kps59-133
kps59-134
kps59-135
kps59-136
kps59-137
kps59-138
kps59-139
kps59-140
kps59-141
kps59-142
kps59-143
kps59-144
kps59-145
kps59-146
kps59-147
kps59-148
kps59-149
kps59-150
kps59-151
kps59-152
kps59-153
kps59-154
kps59-155
kps59-156
kps59-157
kps59-158
kps59-159
kps59-160
kps59-161
kps59-162
kps59-163
kps59-164
kps59-165
kps59-166
kps59-167
kps59-168
kps59-169
kps59-170
kps59-171
kps59-172
kps59-173
kps59-174
kps59-175
kps59-176
kps59-177
kps59-178
kps59-179
kps59-180
kps59-181
kps59-182
kps59-183
kps59-184
kps59-185
kps59-186
kps59-187
kps59-188
kps59-189
kps59-190
kps59-191
kps59-192
kps59-193
kps59-194
kps59-195
kps59-196
kps59-197
kps59-198
kps59-199
kps59-200
kps59-201
kps59-202
kps59-203
kps59-204
kps59-205
kps59-206
kps59-207
kps59-208
kps59-209
kps59-210
kps59-211
kps59-212
kps59-213
kps59-214
kps59-215
kps59-216
kps59-217
kps59-218
kps59-219
kps59-220
kps59-221
kps59-222
kps59-223
kps59-224
kps59-225
kps59-226
kps59-227
kps59-228
kps59-229
kps59-230
kps59-231
kps59-232
kps59-233
kps59-234
kps59-235
kps59-236
kps59-237
kps59-238
kps59-239
kps59-240


การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
kps59-241
kps59-242
kps59-243
kps59-244
kps59-245
kps59-246
kps59-247
kps59-248
kps59-249
kps59-250
kps59-251
kps59-252
kps59-253
kps59-254
kps59-255
kps59-256
kps59-257
kps59-258
kps59-259
kps59-260
kps59-261
kps59-262
kps59-263
kps59-264
kps59-265
kps59-266
kps59-267
kps59-268
kps59-269
kps59-270

หน้าแรก | ภาพกิจกรรมศูนย์ฯ