ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ที่พัก - การเดินทาง
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018
ผลงานอากาศยานไร้นักบินสำหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ จากทีมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application 2018 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
ข่าวฝึกอบรม
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51
วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561
ใบสมัคร
 
อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 5
วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2561
ใบสมัคร
 
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
นางสาวสมนึก พรมแดงรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
นางสาวสมนึก พรมแดง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561
ภาพศึกษาดูงาน
Niigata Universityนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 5 กันยายน 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง Safety Trainingการจัดการองค์ความรู้ เรื่อง "Safety Training"
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
มะเขือพวง
มะเขือพวง
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
สาละลังกา
สาละลังกา
แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม
ธูปฤาษี
ธูปฤาษี