coconut
พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย เรื่อง กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม
space12 12 งานวิจัย space12 12
IMAGE
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง อ่านต่อ...
space12 12 รางวัล space12 12
IMAGE
รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป อ่านต่อ...
space12 12 ภาพกิจกรรม space12 12
space12 12 ทรัพยากรพืชพรรณของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ space12 12