ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
ข่าวฝึกอบรม
อบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้าการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสมัคร
 
อบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
ตารางการอบรม
วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562
ใบสมัคร
 
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายน้ำอ้อย สว่างเมฆ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561
ภาพศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีนคณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS)
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
โครงการ ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส คณะเกษตร กำแพงแสนโครงการ "ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส" คณะเกษตร กำแพงแสน
วันที่ 3 มกราคม 2562
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
มะขวิด
มะขวิด
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี
กระจ่อม
กระจ่อม
ขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392  E-mail: rdiphb@ku.ac.th