ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
Google Map
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ และนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2561
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 51
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561
ภาพศึกษาดูงาน
Philippine Council for Agricultureคณะผู้แทนจาก Philippine Council for Agriculture ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6ทักษะวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จ. ปทุมธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
การเรียนการสอนวิชา 02031491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืชการเรียนการสอนวิชา 02031491 เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
มะขวิด
มะขวิด
สตรอว์เบอร์รี
สตรอว์เบอร์รี
กระจ่อม
กระจ่อม
ขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก
 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-351-399 ภายใน 3682-4  โทรสาร 034-351-392
E-mail: rdiphb@ku.ac.th