ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
Central Laboratory and Greenhouse Complex
บริการวิชาการ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
โปสเตอร์งานวิจัย
แผนที่
map to clgc58
ที่พัก - การเดินทาง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ข่าวฝึกอบรม
อบรมการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้าการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2561
ใบสมัคร
 
อบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAPการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4
วันที่ 21 - 23 เมษายน 2561
ใบสมัคร
 
งานวิจัย
เครื่องกลผลิตปุ๋ยหมักเครื่องกลผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล เติมอากาศปุ๋ยด้วยระบบมือหมุน ปั่นจักรยาน มอเตอร์ไฟฟ้า
สำหรับคนทำปุ๋ยหมักคงเป็นที่ทราบกันดีว่า การระบายความร้อนแก่กองปุ๋ยโดยการกลับกองนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ไม่เช่นนั้นกองปุ๋ยก็จะร้อนเกินไปจนไม่เอื้อต่อการทำงานของจุลินทรีย์ ทำให้ได้ปุ๋ยหมักช้าลง ถ้าปุ๋ยหมักกองใหญ่จำต้องมีแรงงานมาก หากใช้ระบบเติมอากาศจากพัดลมโบรเวอร์ต้องลงทุนสูง...
รางวัล
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรีรางวัล The Best Presentation
ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล The Best Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "Establishment of new cell lines from pupal ovaries of Spodoptera exigua with differential susceptibility to homologous nucleopolyhedrovirus"...
ภาพกิจกรรม
ภาพฝึกอบรม
อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561
ภาพศึกษาดูงาน
Niigata Universityอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Agriculture, Niigata University
วันที่ 22 มกราคม 2561
ภาพค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันที่ 12-13 มีนาคม 2561
ภาพกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
ทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองทำบุญครบรอบ 37 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ทรัพยากรพืชพรรณศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
มะเขือพวง
มะเขือพวง
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง
สาละลังกา
สาละลังกา
แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม
ธูปฤาษี
ธูปฤาษี